Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 11/2019 informuję, że w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
  4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
  6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
  7. Dokonanie ponownej oceny wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „NAJS” Anna Sikorska w ramach naboru nr 2/2016 oraz podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie umowy.
  8. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
  9. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia „Solna Dolina”

/-/ Kazimiera Wróblewska