Ważna informacja dla przyszłych Wnioskodawców!

Powiększ obraz

W tym roku ogłaszać będziemy jeszcze nabory na zadania realizowane w ramach Projektu Grantowego (I połowa 2017 roku), na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz Infrastrukturę rekreacyjną, turystyczną i kulturalną (II połowa 2017 roku).

Przypominamy, że wszystkie osoby i podmioty, które ubiegać będą się o dofinansowanie w ramach PROW   2014 – 2020 zobowiązani są posiadać numer producenta!

Poniżej zamieszczamy link do strony ARiMR, na której znajdują się formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Wnioski należy złożyć w Biurze powiatowym ARiMR w Kole ul. Kolejowa 13

 http://www.arimr.gov.pl/…/wnioski/ewidencja-producentow.html