Zakończenie naboru wniosków Nr 11/2019 na Rozwijanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 29 maja br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 11/2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w ramach naboru337 277 zł, w tym:

  • Wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – limit środków: 100 000 zł
  • Wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) – limit środków: 237 277 zł
W ramach naboru Nr 11/2019 złożono:
  • 4 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – Wnioskowana kwota pomocy przez Wnioskodawców: 99 996 zł
  • 2 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy)  – Wnioskowana kwota pomocy przez Wnioskodawców: : 275 624 zł
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Informujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13