Aktualności

Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów

Więcej o: Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przeprowadziliśmy 7 naborów,  cztery  w zakresie tematycznym: „Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego” – łączna kwota dostępnych środków – 300 000 zł oraz trzy w zakresie tematycznym „Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – łączna kwota dostępnych środków – 230 000 zł.

Więcej “Zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów”

Solni cykliści w wiosennym nastroju przesiadają się z rowerów do kajaków :)

Więcej o: Solni cykliści w wiosennym nastroju przesiadają się z rowerów do kajaków :)

476 kajakowe wydarzenie w historii Klubu (nr 46/2017):

SOLNI CYKLIŚCI przecierają wiosenny szlak kajakowy Solną Doliną.                                                                 

   14 maja płynęliśmy Rgilewką przez 3 gminy: Chodów-Kłodawa-Grzegorzew.

Skompletowano 5 osad kajakowych, przedstawicieli 3 pokoleń Solnych Cyklistów. Dzięki wsparciu logistycznemu (wynajem kajaków i ich transport) od kolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” – imiennie: kol. Zbigniew Myślewski (także cyklista i Sympatyk naszego Klubu), w niedzielne przedpołudnie wystartowaliśmy. Rzeką Rgilewką od wsi Rdutów (w gm.Chodów), dalej przez teren gm.Kłodawa oraz gm.Grzegorzew dopłynęliśmy do mostu przy ulicy Warszawskiej (tuż obok posesji sprzyjającej nam Pani Bożeny Dominiak – Wójt Gminy Grzegorzew).

Więcej “Solni cykliści w wiosennym nastroju przesiadają się z rowerów do kajaków :)”

Warsztaty dla potencjalnych Grantobiorców

W dniu 05 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyły się warsztaty w zakresie przygotowania Wniosku o powierzenie grantu dla potencjalnych Grantobiorców.

Frekwencja na warsztatach przerosła nasze oczekiwania, ale to oznacza, że potrzeby na realizację zadań grantowych są duże i coraz więcej organizacji zdaje sobie również sprawę, jak ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku. Zajęcia warsztatowe prowadziły: kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak i specjalista ds. wdrożeniowych i aktywizacyjnych – p. Beata Mruk.

Więcej “Warsztaty dla potencjalnych Grantobiorców”

V Majowa Sztafeta Flagi

Więcej o: V Majowa Sztafeta Flagi

2 maja br. odbyła się V Sztafeta Flagi  – Międzygminny Rajd Rowerowy.

Głównym celem imprezy było uczczenie Święta Flagi Państwowej, jak też propagowanie wypoczynku na świeżym powietrzu, popularyzacja roweru jako taniego i ekologicznego środka lokomocji oraz jazdy na rowerze – jako zdrowej i pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Impreza przyczyniła się również do integracji środowiska pasjonatów rekreacji oraz turystyki rowerowej w gminach: Chodecz, Chodów, Dąbrowice, Kłodawa i Krośniewice.

Więcej “V Majowa Sztafeta Flagi”

Warsztaty dla Grantobiorców

Więcej o: Warsztaty dla Grantobiorców

Serdecznie zapraszamy na warsztaty
w zakresie przygotowania Wniosku o powierzenie grantu.

Warsztaty odbędą się w dniu 05 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie (biuro Stowarzyszenia), pokój nr 13.

Rozpoczynamy  o godzinie 10.00.

Jeżeli zależy Państwu, aby przygotować Wniosek o powierzenie grantu jak najlepiej – to właśnie to szkolenie to Państwu ułatwi .

W związku z tym, że są to zajęcia warsztatowe, które polegały będą na praktycznym wypełnianiu wniosków, prosimy o zabranie ze sobą laptopów. Ułatwi to Państwu pracę z wnioskiem i znacznie skróci czas, który na tą pracę poświęcicie.

Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek w Kłodawie

Więcej o: Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek w Kłodawie

W dniu 24 kwietnia br. mieliśmy ogromną przyjemność gościć na naszym terenie mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, obejmującej cztery gminy położone na terenie powiatów poznańskiego i obornickiego: Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół i Suchy Las, którzy to odwiedzili Podziemną Trasę Turystyczną w Kopalni Soli w Kłodawie.

Więcej “Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek w Kłodawie”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 7/2017/G – renowacja obiektów zabytkowych

 

Ogłoszenie numer 7/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 3.1.3
Renowacja obiektów zabytkowych

  Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 7/2017/G – renowacja obiektów zabytkowych”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 6/2017/G – zadania ukierunkowane na innowacje, w tym z wykorzystaniem OZE

 

 

Ogłoszenie numer 6/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 3.1.2
Działania zwiększające świadomość ekologiczną i promocję odnawialnych źródeł energii

  Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 6/2017/G – zadania ukierunkowane na innowacje, w tym z wykorzystaniem OZE”

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 5/2017/G – działania edukacyjne i promocyjne zwiększające lokalną tożsamość

Ogłoszenie numer 5/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 3.1.1
Działania edukacyjno-promocyjne zwiększające lokalną tożsamość i promocję

  Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 5/2017/G – działania edukacyjne i promocyjne zwiększające lokalną tożsamość”

Do góry