Aktualności

Badanie ankietowe

W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania trafności doboru sposobu promocji, aktywizacji i prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD.
Wyniki ankiety posłużą do oceny skuteczności promocji LGD, w tym zbadaniu trafności doboru sposobu promocji i prezentowania informacji oraz wdrażanych działań, w tym skuteczności aktywizacji społeczności lokalnej w ramach LSR i zainteresowania współpracą z LGD „Solna Dolina”.
Ankieta jest anonimowa.

Ankieta ewaluacyjna

Nowy Rok 2021

Wszystkim mieszkańcom naszego obszaru i przyjaciołom Solnej Doliny przesyłamy moc serdecznych życzeń na każdy dzień Nowego Roku 🍀🍀💐🌻🌼

Zarządzenie Prezesa ARiMR wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 21 grudnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej “Zarządzenie Prezesa ARiMR wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z)”

Konkurs „Polska Wieś Smakuje”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Wykonajcie i prześlijcie zdjęcie i opis Waszej potrawy, która króluje w Waszych regionach. Szukamy dań lokalnych, tradycyjnych, pełnych smaku, a przede wszystkim pysznych i zdrowych! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Więcej informacji w linku poniżej:

http://ksow.pl/news/entry/16023-konkurs-polska-wies-smakuje.html

Zmiana organizacji pracy biura

Szanowni Państwo,

w dniach 03.12 i 04.12, ze względu na awarię centralnego ogrzewania pracownicy biura pracują w systemie pracy zdalnej, która pozwala tym samym na wykonywanie dotychczasowych obowiązków służbowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 603 994 142 lub mailowo: solnadolina@wp.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje społeczne – zmiana w LSR

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Solna Dolina” wystąpił do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem
o przeliczenie dostępnych środków finansowych we wszystkich przedsięwzięciach w walucie EUR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przeliczenie dostępnych środków pozwoli na optymalne wykorzystanie środków finansowych wskazanych
w § 4 ust. 1 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00005-6933-UM1510007/15 zawartej w dniu 15.05.2016 roku, w związku z możliwością uwzględnienia różnic kursowych.

Po uwzględnieniu przeliczonych różnic kursowych budżet LSR wzrósł o ponad 620 00,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na działania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W związku z koniecznością przeliczenia budżetu LSR z PLN na Euro oraz możliwością wykorzystania powstałych oszczędności zmianie uległy zapisy LSR w zakresie budżetu i planu działania.

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Solna Dolina” nr 04/2015/1z przystępujemy do społecznych konsultacji.

Poniżej przekazujemy Państwu zakres proponowanych zmian. Proponowane zmiany wyróżnione zostały zielonym kolorem.

Dodatkowo konsultacjom poddajemy propozycję zmiany zapisów dotyczących realizacji Projektu współpracy „Dobre bo nasze” (DBN) (dodatkowy limit 3%). Proponujemy dokonania wykreślenia z opisu wskaźników Projektu współpracy, celem zwiększenia elastyczności jego realizacji w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Część zaplanowanych działań opierała się na zadaniach edukacyjnych i doradczych, które w aktualnej sytuacji nie są możliwe do przeprowadzenia (zmieniany tekst w załączeniu. Proponowany zapis do usunięcia z LSR, wyróżniony został kolorem czerwonym z przekreśleniem.

Zmiany należy zgłaszać do dnia 17 listopada 2020 roku do godz. 10:00 na zamieszczonym poniżej formularzu – wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: solnadolina@wp.pl

Nowy program Fundacji Wspomagania Wsi – Pole Działania

Zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat do programu Pole Działania. Pole Działania to roczny program Fundacji Wspomagania Wsi skierowany do nastoletnich mieszkańców wsi, zainteresowanych działaniem społecznym, którzy chcą przeżyć przygodę z zaplanowaniem i przeprowadzeniem projektu społecznego w swojej okolicy.

Więcej “Nowy program Fundacji Wspomagania Wsi – Pole Działania”

Nowa strona internetowa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że powstała nowa strona internetowa zawierająca ofertę m.in. unijnego wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – https://wsparcie.wielkopolskie.pl/.

Na stronie zostały zamieszczone różne formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i przekazywania ich wszystkim zainteresowanym oraz w miarę możliwości do zamieszczania komunikatu na Państwa stronach internetowych/w mediach społecznościowych. Więcej informacji:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/ruszyla-strona-internetowa-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-ze-skutkami-covid-19

Do góry