Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 17/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 15.02.2022 – 28.02.2022

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 17/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 18/2022 – rozwijanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwijanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 15.02.2022 – 28.02.2022

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej “Ogłoszenie o naborze wniosków nr 18/2022 – rozwijanie działalności gospodarczej”

Informacja o pracy biura

W dniu 17 stycznia 2022 roku (poniedziałek) – ze względów technicznych – pracownicy biura Stowarzyszenia “Solna Dolina” będą pracowali zdalnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Już wkrótce kolejne nabory wniosków

Szanowni Państwo,

w związku z popisaniem aneksu do Umowy ramowej na zwiększenie środków budżetu LSR w ramach działania 19.2 o kwotę 424 000 euro informujemy, iż od 15 lutego do 28 lutego 2022 roku, będą ogłaszane nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego termin ten może ulec zmianie.

Więcej “Już wkrótce kolejne nabory wniosków”

Badanie ankietowe dotyczące informowania i promocji LGD “Solna Dolina” oraz jakości stosowanych kryteriów wyboru

W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania trafności doboru sposobu promocji, aktywizacji i prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD oraz ankiety dotyczącej jakości stosowanych kryteriów wyboru.
Wyniki ankiety posłużą do oceny skuteczności promocji LGD, w tym zbadaniu trafności doboru sposobu promocji i prezentowania informacji oraz wdrażanych działań, w tym skuteczności aktywizacji społeczności lokalnej w ramach LSR i zainteresowania współpracą z LGD „Solna Dolina”.
Ankiety są anonimowe.

Ankieta ewaluacyjna _ trafność doboru sposobu promocji, aktywizacji i prezentowania informacji

Link do ankiety _ jakość stosowanych kryteriów wyboru

Już w styczniu nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej – zapraszamy na konsultacje

Szanowni Państwo,

w związku z popisaniem aneksu do Umowy ramowej na zwiększenie środków budżetu LSR w ramach działania 19.2 o kwotę 424 000 euro informujemy, iż w drugiej połowie stycznia 2022 roku, będą ogłaszane nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Więcej “Już w styczniu nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej – zapraszamy na konsultacje”

Aneks do Umowy ramowej na zwiększenie środków budżetu LSR podpisany

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Prezes Stowarzyszenia “Solna Dolina” p. Magdalena Bawej i wiceprezes p. Magdalena Fabiniak podpisały z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego p. Krzysztofem Grabowskim aneks do Umowy ramowej na zwiększenie środków budżetu LSR w ramach działania 19.2 o kwotę 424 000 euro oraz działania 19.4 o kwotę 50 880 euro.

Do góry