Aktualności

Warsztaty dla Wnioskodawców

Więcej o: Warsztaty dla Wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy na warsztaty w zakresie przygotowania biznes planu dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej.

Warsztaty odbędą się w dniu 28 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

Rozpoczynamy  o godzinie 10.00.

W związku z tym, że są to zajęcia warsztatowe, które polegały będą na praktycznym wypełnianiu biznes planów, prosimy o zabranie ze sobą laptopów lub wydrukowanych formularzy. Ułatwi to Państwu pracę z dokumentem i znacznie skróci czas, który na tą pracę poświęcicie.

Ważna informacja dla Wnioskodawców

Znalezione obrazy dla zapytania ważna informacja

Wszystkie osoby, które ubiegać będą się o dofinansowanie w nowym okresie programowania PROW   2014 – 2020  zobowiązani są posiadać numer producenta!

Poniżej zamieszczamy Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 13 września 2017 r.

Wnioski należy złożyć w Biurze powiatowym ARiMR w Kole ul. Kolejowa 13

Informacja o planowanych terminach naboru wniosków

Więcej o: Informacja o planowanych terminach naboru wniosków

Informujemy, że planujemy ogłosić nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w terminie 17.10.2017 – 30.10.2017.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego termin ten może ulec zmianie.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami oceniania i wyboru operacji przez LGD. Dokumentacja dostępna jest na naszej stronie: www.solnadolina.eu w menu bocznym: Procedury.

Zapraszamy również na indywidualne bezpłatne doradztwo w biurze stowarzyszenia ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) tel. 603 994 142, mail: solnadolina@wp.pl, www.solnadolina.eu

UMÓW SIĘ TELEFONICZNIE– UNIKNIESZ OCZEKIWANIA NA PORADĘ!

Aktualne na dzień dzisiejszy wzory formularzy wniosków pobrać można ze strony:

Aktualne na dzień 18 września 2017 roku wzory wniosków

W załączeniu szczegóły planowanych naborów:

Szczegóły dotyczące planowanych naborów

 

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia “Solna Dolina”

Więcej o: Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia “Solna Dolina”

Stowarzyszenie „Solna Dolina” ma już 10 lat. Z tej okazji w dniu 8 września 2017 roku w Gościńcu Zacisze w Domaninie odbyły się jubileuszowe uroczystości.

Mieliśmy zaszczyt gościć Posła na Sejm RP Leszka Galembę, zastępcę dyrektora departamentu PROW Roberta Mikołajczaka, Sekretarza Powiatu Andrzeja Tomczyka, włodarzy gmin członkowskich: Wójta Gminy Grzegorzew Bożenę Dominiak, pełniącą funkcję Burmistrza Kłodawy Dorotę Galus, Burmistrza Miasta Dąbie Tomasza Ludwickiego, Wójta Gminy Chodów Henryka Tomczaka, Wójta Gminy Olszówka Włodzimierza Fraszczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz Witolda Siwińskiego, a także Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kłodawie Danutę Dymczak, Prezesa KHBC sp. z o.o. w Straszkowie Grzegorza Fiałkowskiego, Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny ŁUK Turystyczny” Janusza Jankowskiego, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego, prezesów i dyrektorów biur, wielkopolskich Lokalnych Grup Działania: Prezesa Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie Ireneusza Ćwieka wraz z dyrektorem biura Iwoną Bańdosz, Prezesa Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Jarosława Felczyńskiego, Prezesa Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju Magdalenę Ciołek, Prezesa Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami Marię Siwińską wraz z dyrektorem biura Martą Błaszczyk oraz Prezesa Lokalnej Grupy Działania KOLD Damiana Łęszczaka.

Swoją obecnością obchody jubileuszowe uświetnili również przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz licznie przybyli członkowie naszego stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Magdalena Bawej przypomniała zebranym początki stowarzyszenia i przedstawiła  dziesięcioletnie osiągnięcia Solnej Doliny. Nie zabrakło podziękowań, okolicznościowego tortu i wielu ciepłych słów.

Wszystkim osobom obecnym na uroczystości bardzo dziękujemy za życzenia, a przede wszystkim za to, że byliście z nami i swoją serdecznością sprawiliście, że był to wyjątkowy dzień.

Informacja o godzinach pracy biura

Więcej o: Informacja o godzinach pracy biura

W dniu 08 września 2017 roku ze względu na uroczystości obchodów Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia biuro będzie czynne do godz. 12.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna

Więcej o: Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna

27 sierpnia 2017 roku Stowarzyszenie  „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, który współfinansowany był z ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jarmark cieszy się już kilkuletnią tradycją. Wydarzenie służy upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego, integracji społecznej, a także przyczynia się do wsparcia lokalnych inicjatyw, utrwaleniu dialogu i współpracy oraz promocji lokalnych twórców i organizacji pozarządowych. Podczas tegorocznego jarmarku tradycyjnie zorganizowany został „Przegląd dziedzictwa kulinarnego regionu”. Jego celem była prezentacja kuchni regionalnej, promocja bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych, estetycznych i wizualnych lokalnych potraw. Poziom przygotowanych prezentacji był bardzo wysoki. Na pochwałę zasługuje nie tylko zgodność potraw z tradycjami wielkopolskimi, ale także niezwykła staranność, z jaką przygotowano stoiska. Uczestnicy Jarmarku z ochotą degustowali przygotowane potrawy, chwaląc swojski smak i oryginalne podanie. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się stoiska lokalnych twórców, na których podziwiać można było oryginalne hafty, prace szydełkowe, wiklinę, własnoręcznie wykonaną biżuterię i zabawki. Dzięki lokalnemu podejściu we wdrażaniu Programu Leader na obszarze gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”, nastąpiło już widoczne wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja lokalnych środowisk, zapewnienie zachowania dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim społeczna integracja. Potencjał Leaderowskiej „Solnej Doliny” jest i nadal może być wykorzystywany dzięki ludziom zaangażowanym w jego funkcjonowanie, dzięki przedsięwzięciom, które przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego, powstawaniu nowych firm, wspieraniu integracji środowisk i rozwoju usług dla przedsiębiorczości. Połączenie w działaniu lokalnych liderów pokazuje każdego dnia, że kluczem do sukcesu jest odnalezienie tego, co łączy mieszkańców obszaru i stanowi o jego sile. Dzięki tej współpracy właśnie, takie inicjatywy jak Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, są bowiem połączeniem wysiłku, odwagi i wzajemnej współpracy. Wspólnie podejmowane działania wzmacniają i promują nasz region nie tylko na skalę powiatu, czy gminy, ale również na skalę kraju.

Informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. biuro będzie nieczynne.

Zapraszamy w środę 16 sierpnia 2017 r.

Za utrudnienia przepraszamy!

 

 

 

Portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów

Portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów

Uprzejmie informuję, że 17 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów, gdzie będą oni zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Szczegółowe dane na temat funkcjonowania portalu dostępne są pod adresem:

Portal ogloszeń ARiMR dla wnioskodawcow/beneficjentow-wybór oferty na wykonanie inwestycji

Do góry