Aktualności

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 30 kwietnia 2024 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania z regulaminem konkursu dostępnym na stronie:  https://wielkopolskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie-piata-edycja  

Uroczyste wręczenie Certyfikatów Produktu Lokalnego „Solnej Doliny”

W dniu 9 lutego 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczone zostały statuetki oraz Certyfikaty Produktu Lokalnego „Solnej Doliny”. Certyfikaty otrzymali:

 1. Bistro Solniczka – w kategorii: usługa gastronomiczna.
 2. Gospodarstwo Zborowscy – miód wiosenny – w kategorii: produkty żywnościowe.
 3. Luiza Maciejewska – w kategorii: rękodzieło.
 4. Marcin Pochylski Pasieka „W sadzie” – miód rzepakowy – w kategorii: produkty żywnościowe.
 5. Marcin Pochylski Pasieka „W sadzie” – miód lipowy – w kategorii: produkty żywnościowe.
 6. Marcin Pochylski Pasieka „W sadzie” – miód wielokwiatowy – w kategorii: produkty żywnościowe.
 7. Edyta Stanecka – w kategorii rękodzieło.
 8. Renata Męczekalska – w kategorii rękodzieło.
 9. Wojciech Estkowski – chleb korzecki – w kategorii: produkty żywnościowe.
 10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-Usługowe Estkowski Wojciech – Winnica Maria – wino winogronowe (białe wytrawne, czerwone wytrawne i różowe wytrawne) – w kategorii: produkty żywnościowe.
 11. Wojciech Estkowski – olej korzecki rzepakowy – w kategorii: produkty żywnościowe.
 12. Wojciech Estkowski – sery podpuszczkowe: z czarnuszką, z ziołami i cebulą, 6-miesięczny nacierany winem, typu feta z cebulą i ziołami – w kategorii: produkty żywnościowe.
 13. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu – konkurs „Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem” – w kategorii: działania kultywujące lokalne tradycje i historię obszaru (doznania).
 14. Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie – Przegląd Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego i Kulturowego „Kulinaria Wiejskie – Autentyzm i Inspiracje” – w kategorii: działania kultywujące lokalne tradycje i historię obszaru (doznania).
 15. Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie – Przegląd Rękodzieła Ludowego „Złoty Chochoł” – w kategorii: działania kultywujące lokalne tradycje i historię obszaru (doznania).
Więcej „Uroczyste wręczenie Certyfikatów Produktu Lokalnego „Solnej Doliny””

Warsztat refleksyjny – próba podsumowania skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 9 lutego 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbył się warsztat refleksyjny, a jego motywem przewodnim były kwestie związane z wdrażaniem LSR: finansowa i rzeczowa realizacja LSR, ocena jakości projektów, kryteriów ich wyboru, wskaźników i procedur. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Wnioskodawcy oraz pracownicy biura. Prezes Zarządu – p. Magdalena Bawej przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania podejmowane przez LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

Więcej „Warsztat refleksyjny – próba podsumowania skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”

Szanowni Państwo,

Początek 2024 roku dla Stowarzyszenia „Solna Dolina” rozpoczął się wyjątkowo optymistycznie.

W restauracji „Milka” w Kole w dniu 9 stycznia 2024 roku, reprezentowane przez Prezes Magdalenę Bawej oraz Wiceprezes Magdalenę Fabiniak Stowarzyszenie „Solna Dolina”, podpisało z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego „Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027”. Podpisana umowa zapewnia środki finansowe na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju jak również na koszty zarządzania na łączną sumę 2 557 500 €!

Umowa ramowa przewiduje finansowanie przedsięwzięć w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PSWPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027(FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus(EFS+).

Drugą umowę Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z zaprzyjaźnioną z nami grupą – Stowarzyszeniem „Wielkopolska Wschodnia”.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu Panu Wicemarszałkowi – Krzysztofowi Grabowskiemu, Pani Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Izabeli Mroczek, Panu Czesławowi Cieślakowi – Radnemu Województwa Wielkopolskiego, Pani Małgorzacie Blok – Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, a także staroście konińskiemu, burmistrzom, wójtom, członkom rad miejskich i rad gmin na czele z przewodniczącymi, sołtysom, członkom organów LGD „Solna Dolina”, a także lokalnym Liderkom i Liderom. To dla nas niezwykle cenne, że w tak ważnym dla naszego stowarzyszenia dniu były z nami osoby, które wspierają wdrażanie oddolnych inicjatyw i przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału.

Rozpoczynający się nowy okres programowania to duże wyzwanie, ale też duże możliwości rozwojowe dla naszego obszaru. Wierzymy jednak, że dzięki współpracy, otwartości i zaangażowaniu uda nam się zrealizować zaplanowane w lokalnej strategii zamierzenia.

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2023 roku biuro LGD będzie nieczynne.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” pracownicy odbierają dzień wolny za 11 listopada.

Za utrudnienia przepraszamy.

I Wielkopolskie Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kolskiego

W dniu 28 listopada, w kłodawskim Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się I Wielkopolskie Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kolskiego. Pomysłodawcą wydarzenia jest Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski a organizatorem Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. Na zaproszenie organizatorów Prezes Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” Magdalena Bawej przedstawiła podczas spotkania prezentację dotyczącą możliwości współpracy z KGW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Solna Dolina od lat ściśle współpracuje z członkiniami i członkami Kół oraz rożnych organizacji pozarządowych działającymi na obszarze LGD. Jednym z przykładów jest Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, służący upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego, integracji społecznej, a także przyczyniający się do wsparcia lokalnych inicjatyw, utrwaleniu dialogu i współpracy oraz promocji lokalnych twórców i organizacji pozarządowych.

W Przeglądach dziedzictwa kulinarnego regionu- organizowanych podczas Jarmarków- można smakować regionalne potrawy oraz podziwiać dzieła lokalnych twórców z oryginalnymi haftami, pracami szydełkowymi, obrazami, rękodziełem z drewna, własnoręcznie wykonaną biżuterią czy zabawkami. Zbliżająca się nowa perspektywa finansowa daje jeszcze szersze możliwości wykorzystania potencjału KGW i zwiększa szanse na dofinansowanie ciekawych przedsięwzięć.

Spotkanie członków Wielkopolskiej Sieci LGD w Hermanowie

W dniach 29 i 30 listopada 2023 roku w Hermanowie odbyło się spotkanie członków Wielkopolskiej Sieci LGD. Swoją obecnością spotkanie uświetnił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski oraz Pani Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie „Solna Dolina” reprezentowała Pani Magdalena Bawej – Prezes Zarządu oraz pracownicy biura.

Na początku spotkania głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Krzysztof Grabowski, który podczas swojego wystąpienia podkreślił ważną rolę, jaką pełnią lokalne grupy działania w społecznościach, a także przedstawił możliwości rozwojowe związane z nowym okresem programowania na lata 2023 – 2027. Następnie głos zabrała Pani Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która podsumowała konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 2023 roku oraz przedstawiła perspektywy na przyszłość.

Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali o możliwości współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z lokalnymi grupami działania. Poznali ofertę Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, a także zapoznali się z zasadami archiwizacji dokumentów w organizacjach pozarządowych. Rozmawiali również o znaczeniu turystyki na obszarach wiejskich oraz roli, jaką mają do odegrania na tej płaszczyźnie lokalne grupy działania.

XLII Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 03 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XLII sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” w okresie sprawozdawczym: 01.10.2019r. do 30.09.2023r. przedstawiła Prezes p. Magdalena Bawej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestników zgromadzenia. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2023-2027.

Więcej „XLII Walne Zgromadzenie Członków”

Do góry