uwaga

Szanowni Państwo,
W związku ze świadczonym w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” doradztwem w ramach ogłoszonych naborów wniosków informujemy, że w przypadku osób niepełnosprawnych doradztwo świadczone będzie w pomieszczeniach pozbawionych barier architektonicznych.

Osoby niepełnosprawne, chcące skorzystać z doradztwa proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie: 603 99 41 42.
Upoważniony pracownik udzieli Państwu doradztwa w pokoju na parterze w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, ul. Kościelna 5