„Aktywni – sportowo i społecznie zintegrowani Młodzi”

Powiększ obraz

 

W trakcie realizacji jest projekt „Aktywni – sportowo i społecznie zintegrowani Młodzi” który dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Mikrodotacji otrzymanej z Centrum PISOP,  a realizowany jest przez grupę nieformalną Razem dla Integracji, dla której Patronem jest nasze Stowarzyszenie.

Głównym celem Projektu jest: Aktywizacja sportowa i społeczna 60 osób w wieku od 6 do 19 lat z terenu gminy Kłodawa w okresie od 15 maja 2016 roku do 15 lipca 2016 roku poprzez organizację spotkań, treningów oraz zawodów sportowych.

W ramach projektu odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu z zakresu zdrowego stylu życia prowadzone przez p. Krystiana Kubiaka oraz z zakresu społecznej aktywności prowadzone przez p. Monikę Jezierską. Prowadzone są także  treningi uczestników projektu z trenerem p. Krystianem Kubiakiem, które mają na celu podniesie aktywności fizycznej młodego pokolenia oraz przygotowanie uczestników do zawodów sportowych, które odbędą się w miesiącu lipcu 2016 roku. Podczas zajęć ogólnorozwojowych wykonywane ćwiczenia dostosowane są do wieku uczestników tak, aby zapewnić najmłodszym dzieciom zajęcia odpowiednie do ich możliwości.

OSP 122 OSP 123 OSP 124 OSP 125 OSP 126 OSP 127 OSP 128 OSP 129 OSP 130 OSP 131 OSP 058 OSP 059 OSP 060 OSP 061 OSP 062 OSP 063 OSP 064 OSP 065 OSP 066 OSP 067 OSP 068 OSP 069 OSP 070 OSP 071 OSP 072 OSP 073 OSP 074 OSP 075 OSP 076 OSP 077 OSP 078 OSP 079 OSP 080 OSP 081 OSP 082 OSP 083 OSP 084 OSP 085 OSP 086 OSP 087 OSP 088 OSP 089 OSP 090 OSP 091 OSP 092 OSP 093 OSP 094 OSP 095 OSP 096 OSP 097 OSP 098 OSP 099 OSP 100 OSP 101 OSP 102 OSP 103 OSP 104 OSP 105 OSP 106 OSP 107 OSP 108 OSP 109 OSP 110 OSP 111 OSP 112 OSP 113 OSP 114 OSP 115 OSP 116 OSP 117 OSP 118 OSP 119 OSP 120 OSP 121 IMG_2605 IMG_2606 IMG_2591 IMG_2592 IMG_2593 IMG_2594 IMG_2595 IMG_2596 IMG_2597 IMG_2598 IMG_2599 IMG_2600 IMG_2601 IMG_2602 IMG_2603 IMG_2604 IMG_2620 IMG_2621 IMG_2609 IMG_2610 IMG_2611 IMG_2612 IMG_2613 IMG_2614 IMG_2616 IMG_2617 IMG_2618 IMG_2619 OSP 055 OSP 056 OSP 057 OSP 046 OSP 047 OSP 048 OSP 050 OSP 051 OSP 052 OSP 053 OSP 054