Ankieta nt. skuteczności promocji, aktywizacji lokalnej i współpracy z LGD „Solna Dolina”

Powiększ obraz

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania trafności doboru sposobu promocji, aktywizacji i prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD.


Wyniki ankiety posłużą do oceny skuteczności promocji LGD, w tym zbadaniu trafności doboru sposobu promocji i prezentowania informacji oraz wdrażanych działań, w tym skuteczności aktywizacji społeczności lokalnej w ramach LSR i zainteresowania współpracą z LGD „Solna Dolina”.
Ankieta jest anonimowa i dostępna pod linkiem poniżej.

Ankieta nt. skuteczności promocji, aktywizacji i współpracy z LGD „Solna Dolina”