Czekamy na Państwa pomysły

Szanowni mieszkańcy !

W związku z rozpoczęciem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” na lata 2023–2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o jej współtworzenie.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie propozycji projektów, które – dzięki wsparciu finansowemu ze środków funduszy europejskich – mogą przyczynić się do rozwoju naszych lokalnych społeczności.

Propozycje prosimy zgłaszać na formularzu, którego wzór zamieszczamy poniżej. Zgłaszane mogą być zarówno projekty związane z rozwojem infrastruktury, jak też takie, których realizacja przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie formularza na adres biura LGD „Solna Dolina” , ul. Kościelna 5, 62-650 Kłodawa lub na adres e-mail: solnadolina@wp.pl.