Dodatkowe środki dla Solnej Doliny na rozwój przedsiębiorczości

Miło nam poinformować, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zakończył ocenę spełnienia przez LGD „Solna Dolina” warunków określonych w § 8 ust 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, czyli w zakresie osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że nasza Lokalna Grupa Działania zrealizowała zapisy umowy i może ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na wsparcie realizacji w ramach LSR – tzw. bonus, w kwocie 550 000 zł.