Festyn rodzinny w Bierzwiennej Długiej

Stowarzyszenie Wspomagające Rozwój Szkoły Podstawowej im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej „Nasza Szkoła”, było dziś organizatorem festynu dla okolicznych mieszkańców. Festyn zrealizowany został w ramach projektu grantowego „Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno – turystycznej, realizację działań aktywizujących i integrujących mieszkańców i wydanie publikacji promujących obszar realizowanego przez Stowarzyszenie „Solna Dolina”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Było bardzo kolorowo i energetycznie. Licznie zebrani mieszkańcy z prawdziwie dziecięcą radością uczestniczyli w zabawach organizowanych przez animatorów. Realizatorom projektu gratulujemy doskonałego pomysłu na zintegrowanie i zaktywizowanie społeczności lokalnej.