III szkolenie Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Powiększ obraz

W dniu 30 stycznia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się trzecie już szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”. Tym razem uczestnicy szkolenia dyskutowali na temat jakości i skuteczności kryteriów oceny i wyboru operacji.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

  • zasady i metodyka postępowania w procesie oceny i wyboru projektów do finansowania
  • procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany nr 03/2015
  • ocena adekwatności przyjętych kryteriów oraz ich skuteczność jako instrumentu pozwalającego na wybór operacji najlepiej przyczyniających się do rozwoju obszaru i osiągnięcia celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Solna Dolina” po przeprowadzonych naborach.

Ponieważ pierwsze nabory wniosków już za nami, Członkowie Rady analizowali kryteria i ich skuteczność w oparciu o doświadczenia z posiedzenia Rady oceniającego złożone wnioski. Rezultatem szkolenia jest rekomendacja dotycząca zmiany niektórych kryteriów wyboru tak, aby w jak największym stopniu przyczyniały się do wyboru operacji, które pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych w LSR celów i wskaźników.

Zmiany kryteriów poddane zostaną społecznym konsultacjom zgodnie z Procedurą  ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany nr 03/2015.

Szkolenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach  PROW 2014-2020