Informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Powiększ obraz

Informujemy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  umieszczone są obowiązujące wzory wniosków w zakresie:

  • Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  • Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zachęcamy wszystkie osoby, które ubiegać będą się o dofinansowanie w ramach PROW   2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w planowanym przez nas na wrzesień 2017 roku naborze wniosków na: rozwijanie działalności gospodarczej, podejmowanie działalności gospodarczej oraz budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej do zapoznania się z wymaganą dokumentacją.

Obowiązujące wzory dokumentów_Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność