Informacje dla przyszłych Wnioskodawców działań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020

Szanowni Mieszkańcy naszego obszaru!

W drugim półroczu 2016 roku planujemy rozpocząć ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Plakat informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zasad finansowania projektów,
które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020

Infrastruktura rekreacyjna, kulturalna i turystyczna

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Projekty grantowe