Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna

Powiększ obraz

27 sierpnia 2017 roku Stowarzyszenie  „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, który współfinansowany był z ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jarmark cieszy się już kilkuletnią tradycją. Wydarzenie służy upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego, integracji społecznej, a także przyczynia się do wsparcia lokalnych inicjatyw, utrwaleniu dialogu i współpracy oraz promocji lokalnych twórców i organizacji pozarządowych. Podczas tegorocznego jarmarku tradycyjnie zorganizowany został „Przegląd dziedzictwa kulinarnego regionu”. Jego celem była prezentacja kuchni regionalnej, promocja bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych, estetycznych i wizualnych lokalnych potraw. Poziom przygotowanych prezentacji był bardzo wysoki. Na pochwałę zasługuje nie tylko zgodność potraw z tradycjami wielkopolskimi, ale także niezwykła staranność, z jaką przygotowano stoiska. Uczestnicy Jarmarku z ochotą degustowali przygotowane potrawy, chwaląc swojski smak i oryginalne podanie. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się stoiska lokalnych twórców, na których podziwiać można było oryginalne hafty, prace szydełkowe, wiklinę, własnoręcznie wykonaną biżuterię i zabawki. Dzięki lokalnemu podejściu we wdrażaniu Programu Leader na obszarze gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”, nastąpiło już widoczne wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja lokalnych środowisk, zapewnienie zachowania dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim społeczna integracja. Potencjał Leaderowskiej „Solnej Doliny” jest i nadal może być wykorzystywany dzięki ludziom zaangażowanym w jego funkcjonowanie, dzięki przedsięwzięciom, które przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego, powstawaniu nowych firm, wspieraniu integracji środowisk i rozwoju usług dla przedsiębiorczości. Połączenie w działaniu lokalnych liderów pokazuje każdego dnia, że kluczem do sukcesu jest odnalezienie tego, co łączy mieszkańców obszaru i stanowi o jego sile. Dzięki tej współpracy właśnie, takie inicjatywy jak Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, są bowiem połączeniem wysiłku, odwagi i wzajemnej współpracy. Wspólnie podejmowane działania wzmacniają i promują nasz region nie tylko na skalę powiatu, czy gminy, ale również na skalę kraju.