Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Powiększ obraz

Stowarzyszenie „Solna Dolina” ma już 10 lat. Z tej okazji w dniu 8 września 2017 roku w Gościńcu Zacisze w Domaninie odbyły się jubileuszowe uroczystości.

Mieliśmy zaszczyt gościć Posła na Sejm RP Leszka Galembę, zastępcę dyrektora departamentu PROW Roberta Mikołajczaka, Sekretarza Powiatu Andrzeja Tomczyka, włodarzy gmin członkowskich: Wójta Gminy Grzegorzew Bożenę Dominiak, pełniącą funkcję Burmistrza Kłodawy Dorotę Galus, Burmistrza Miasta Dąbie Tomasza Ludwickiego, Wójta Gminy Chodów Henryka Tomczaka, Wójta Gminy Olszówka Włodzimierza Fraszczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz Witolda Siwińskiego, a także Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kłodawie Danutę Dymczak, Prezesa KHBC sp. z o.o. w Straszkowie Grzegorza Fiałkowskiego, Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny ŁUK Turystyczny” Janusza Jankowskiego, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego, prezesów i dyrektorów biur, wielkopolskich Lokalnych Grup Działania: Prezesa Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie Ireneusza Ćwieka wraz z dyrektorem biura Iwoną Bańdosz, Prezesa Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Jarosława Felczyńskiego, Prezesa Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju Magdalenę Ciołek, Prezesa Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami Marię Siwińską wraz z dyrektorem biura Martą Błaszczyk oraz Prezesa Lokalnej Grupy Działania KOLD Damiana Łęszczaka.

Swoją obecnością obchody jubileuszowe uświetnili również przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz licznie przybyli członkowie naszego stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Magdalena Bawej przypomniała zebranym początki stowarzyszenia i przedstawiła  dziesięcioletnie osiągnięcia Solnej Doliny. Nie zabrakło podziękowań, okolicznościowego tortu i wielu ciepłych słów.

Wszystkim osobom obecnym na uroczystości bardzo dziękujemy za życzenia, a przede wszystkim za to, że byliście z nami i swoją serdecznością sprawiliście, że był to wyjątkowy dzień.