Kolejna umowa w ramach projektu współpracy „Wielkopolska Okiem Cyklisty” podpisana

Przedstawiciele pięciu Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenia „Solna Dolina”,  „Solidarni w Partnerstwie”,  Unia Nadwarciańska,   „Wielkopolska Wschodnia” oraz Między Ludźmi i Jeziorami,  w dniu 06 września 2018 r.,  w Słupcy podpisali umowę, której przedmiotem jest: dostawa i montaż na obszarze pięciu partnerskich LGD: 44 wiat przystankowo – rowerowych krytych gontem, wyposażonych w stół i  ławy, 44 tablic ogłoszeniowych z daszkiem, 44 stojaków  na rowery oraz 44 koszy drewnianych.

Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wykona powyższe zlecenie będzie Pani Urszula Zaremba, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Zaremba z siedzibą w Jordanowie,  ul. Malejowska 28a, 34-240 Jordanów.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współpracy, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu współpracy jest „Promocja i wzmocnienie atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnej obszarów partnerskich.”

Zakupione przez Solną Dolinę wiaty wraz z infrastrukturą towarzyszącą zamontowane zostaną w Czerwonce – gmina Chodów, w Domaninie – gmina Dąbie, w Grzegorzewie, w Parku Górnika w Kłodawie, w Olszówce oraz w Zalesiu – gmina Przedecz.