Lista zadań zgodnych z LSR oraz lista rankingowa po Posiedzeniu Rady w dniu 14.06.2017 roku – Nabór 7/2017/G

W dniu 14 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się I posiedzenie Rady w sprawie oceny Grantobiorców i zadań w ramach projektów grantowych złożonych w naborze nr 7//2017/G,  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W załączeniu  Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, Lista rankingowa oraz protokół z I posiedzenia Rady.

Protokół z V Posiedzenia Rady z dnia 14.06.2017 roku.

Lista zadań zgodnych z LSR – nabór NR 7/2017/G

Lista rankingowa – nabór NR 7/2017/G