Posiedzenie Rady w sprawie oceny zadań złożonych w ramach naborów wniosków o powierzenie grantów

Powiększ obraz

W dniu 14 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się I posiedzenie Rady w sprawie oceny Grantobiorców i zadań w ramach projektów grantowych złożonych w naborach nr 1//2017/G, 2//2017/G,  3/G/2017, 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G I 7/2017/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W załączeniu  Listy zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, Listy rankingowe oraz protokół z I posiedzenia Rady.

 

 

Protokół z V Posiedzenia Rady z dnia 14.06.2017 roku.

 

Lista zadań zgodnych z LSR – nabór NR 1/2017/G

Lista rankingowa – nabór NR 1/2017/G

 

Lista zadań zgodnych z LSR – nabór NR 2/2017/G

Lista rankingowa – nabór NR 2/2017/G

 

Lista zadań zgodnych z LSR – nabór NR 3/2017/G

Lista rankingowa – nabór NR 3/2017/G

 

Lista zadań zgodnych z LSR – nabór NR 4/2017/G

Lista rankingowa – nabór NR 4/2017/G

 

Lista zadań zgodnych z LSR – nabór NR 5/2017/G

Lista rankingowa – nabór NR 5/2017/G

 

Lista zadań zgodnych z LSR – nabór NR 6/2017/G

Lista rankingowa – nabór NR 6/2017/G

 

Lista zadań zgodnych z LSR – nabór NR 7/2017/G

Lista rankingowa – nabór NR 7/2017/G