Majowy Rajd z Solną Doliną

W dniu 02 maja odbył się – kolejny już raz – majowy rajd z Solną Doliną.

W tym roku,  mimo niezbyt sprzyjającej pogody, na mecie rajdu zameldowało się ponad 130 aktywnych mieszkańców naszego obszaru, z terenu gmin: Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz. Silną reprezentację wystawił również Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, z zastępcą Burmistrza Kłodawy – p. Katarzyną Hamigą na czele. Mieszkańców z Gminy Olszówka zaś, aktywnie wspierał Wójt Gminy – p. Włodzimierz Fraszczyk. Na mecie rajdu uczestników przywitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodawie – p. Krzysztof Krusiński oraz Burmistrz Kłodawy – p. Piotr Michalak.

Niesamowita atmosfera, cudowni uczestnicy, niezapomniany klimat. Tak należy podsumować wydarzenie, które realizowane było w ramach projektu współpracy: Wielkopolska Okiem Cyklisty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014 – 2010.

Było patriotycznie, kolorowo i niezwykle energetycznie.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, dziękujemy za ciepłe słowa i zaangażowanie. Wiemy już, że ta inicjatywna musi być kontynuowana!! … Gorące podziękowania kierujemy również do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nadzorowanej przez Prezesa OSP w Kłodawie – p. Tomasza Barańskiego oraz do Prezesa Klubu Sportowego „Górnik Kłodawa” – p. Krystiana Kubiaka, za wsparcie inicjatywy, pomoc i zaangażowanie organizacyjne.

No cóż … to do zobaczenia za rok!!