Międzypokoleniowa Wigilia w Głębokiem

Powiększ obraz

         Na terenie Gminy Olszówka w miejscowości Głębokie od listopada do grudnia 2017 roku odbywały się warsztaty kulinarne z przygotowywania tradycyjnych potraw Wigilijnych i Bożonarodzeniowych z obszaru Wielkopolski wschodniej. Warsztaty przeprowadzane były w ramach zadania „Organizacja międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych w Głębokiem” w ramach projektu grantowegoRealizacja działań edukacyjnych zwiększających lokalną tożsamość i świadomość ekologiczną oraz renowacja obiektu zabytkowego” realizowanego przez Stowarzyszenie „Solna Dolina”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „Aktywni Razem” z Głębokiego, a jego celem popularyzowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz zwiększenie tożsamości kulturowej wśród społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów kulinarnych.

Na podsumowanie warsztatów  zorganizowana została międzypokoleniowa Wigilia, na której prezentowane były efekty warsztatów oraz tradycje nakrywania stołu wigilijnego i śpiewania kolęd.

Zadanie przyczyniło się do pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców, zachęcenia różnych grup społecznych do udziału w życiu kulturalnym wsi, nabycia umiejętności współdziałania w społeczności, integracji międzypokoleniowej.

Ten pełen wrażeń wieczór wprowadził uczestników w świąteczny nastrój i był okazją do wspomnień i zadumy.