Spotkanie informacyjne nt. głównych założeń i zasad finansowania projektów, które będą realizowane w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020

Powiększ obraz

W dniu 17 czerwca w Biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjne dla Burmistrzów i Wójtów naszych gmin członkowskich.

Na spotkaniu omówione zostały główne założenia i wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów, które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” na lata 2014-2020, w tym w ramach:

Podejmowania działalności gospodarczej

Rozwoju działalności gospodarczej

Projektów grantowych

Rozwoju niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej.

Prezes Zarządu – P. Magdalena Bawej omówiła również główne założenia projektu „Wiek to nie bariera – międzypokoleniowe spotkania z aktywności’, na który Stowarzyszenie „Solna Dolina” otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, zachęcając Włodarzy do rozpowszechniania informacji o rozpoczętej rekrutacji na terenie gmin członkowskich.

W spotkaniu udział wzięli: p. Henryk Tomczak – Wójt Gminy Chodów, p. Tomasz Ludwicki – Burmistrz Miasta Dąbie, p. Bożena Dominiak – Wójt Gminy Grzegorzew, p. Robert Olejniczak – Burmistrz Kłodawy, p. Włodzimierz Fraszczyk – Wójt Gminy Olszówka, p. Witold Siwiński – Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz, p. Magdalena Bawej – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”, p. Paweł Anktowiak oraz p. Magdalena Fabiniak – Kierownik Biura.

DSC08927

DSC08924

DSC08923

DSC08928