Szkolenie Rady w zakresie kryteriów wyboru i procedury oceny wniosków

Powiększ obraz

W dniu 29 czerwca 2016 roku w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” dobyło się szkolenie Członków Rady. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

  • zasady funkcjonowania i zadania organu decyzyjnego „Solna Dolina”
  • kryteria oceny operacji w kontekście celów i wskaźników LSR LGD „Solna Dolina”
  • proces oceny i wyboru operacji do finansowania pod kątem założeń LSR „Solna Dolina”
  • zasady i metodyka postępowania w procesie oceny i wyboru projektów do finansowania
  • określenie poziomu dofinansowania operacji
  • analiza dokumentacji aplikacyjnej pod kątem spełniania kryteriów wyboru
  • organizacja pracy organu decyzyjnego w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania

Szkolenie prowadzili: p. Joanna Piechocka oraz p. Maciej Nowicki ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Poznania.

DSCN0002 DSCN0004 DSCN0005 DSCN0007 DSCN0008 DSCN0009 DSCN0010 DSCN0011 DSCN0012 DSCN0019 DSCN0020 DSCN0021 DSCN0022 DSCN0023 DSCN0024 DSCN0025 DSCN0027 DSCN0028 DSCN0029 DSCN0030 DSCN0031 DSCN0032 DSCN0033 DSCN0035 DSCN0036 DSCN0037 DSCN0038 DSCN0039 DSCN0040 DSCN0041 DSCN0042 DSCN0044 DSCN0045 DSCN0046 DSCN0048 DSCN0052 DSCN0053