Umowy na projekty grantowe podpisane

W dniu 03 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Prezes Zarządu p. Magdalena Bawej i Skarbnik p. Tomasz Barański podpisali z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego p. Krzysztofem Grabowskim umowy na realizację dwóch projektów granatowych.

W ramach projektu „Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno – turystycznej, realizację działań aktywizujących i integrujących mieszkańców i wydanie publikacji promujących obszar” realizowanych będzie 16 zadań, w tym osiem dotyczących budowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, pięć działań integrujących mieszkańców obszaru, warsztaty wokalne, wydane zostaną także dwie publikacje promujące obszar LGD.

Drugi projekt grantowy: „Realizacja działań edukacyjnych zwiększających lokalną tożsamość i świadomość ekologiczną oraz renowacja obiektu zabytkowego” obejmuje 12 zadań dotyczących dziedzictwa kulturowego, a także promocji odnawialnych źródeł energii.

Już wkrótce z realizatorami zadań podpisane zostaną umowy o powierzenie grantów.