Umowy na realizację zadań w ramach projektów grantowych podpisane

Powiększ obraz

W dniu 23 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie podpisaliśmy z Grantobiorcami Umowy o powierzenie grantów na realizację zadań w ramach dwóch projektów grantowych.

W ramach projektu „Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury rekreacyjno – turystycznej, realizację działań aktywizujących i integrujących mieszkańców i wydanie publikacji promujących obszar” podpisaliśmy  16 umów, w tym osiem dotyczących budowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, pięć na działania integrujące mieszkańców obszaru, warsztaty wokalne, wydanie dwóch publikacji promujących obszar LGD.

W ramach drugiego projektu pn.  „Realizacja działań edukacyjnych zwiększających lokalną tożsamość i świadomość ekologiczną oraz renowacja obiektu zabytkowego” podpisaliśmy 12 umów na zadania dotyczące dziedzictwa kulturowego, a także promocji odnawialnych źródeł energii.