Zakończenie naboru wniosków Nr 10/2018 na Zachowanie dziedzictwa lokalnego

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 10/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego” na:

Przedsięwzięcie 3.1.3: Renowacja obiektów zabytkowych

Limit dostępnych środków w ramach naboru103 183 zł

W ramach naboru Nr 10/2018 złożono 2 wnioski.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Lista operacji do oceny przez Radę_nabór nr 10/2018

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 08 czerwca 2018 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13