Zakończenie naboru wniosków Nr 9/2018 na Rozwijanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 9/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 305 661 zł, w tym:

  • Wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – limit środków: 75 000 zł

  • Wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) – limit środków: 230 661 zł

W ramach naboru Nr 9/2018 złożono:
  • 2 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania)

  • 1 wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) 
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Lista operacji do oceny przez Radę_nabór nr 9/2018

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 08 czerwca 2018 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13