Zakończenie naboru wniosków Nr 13/2019 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

O godz. 15.00 w dniu 31 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 13/2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie 2.1.1

Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 227 485,34 zł

W ramach naboru Nr 13/2019 złożono 1 wniosek.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13