Zakończenie naboru wniosków Nr 12/2019 na Podejmowanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 31 października br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 12/2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 560 000,00 zł
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 12/2019 złożono 9 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13