Zakończenie naboru wniosków Nr 2/2016 na Rozwijanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 22 listopada br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 2/2016 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:

 Przedsięwzięcie 1.1.2
Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 800 000,00 zł

W ramach naboru Nr 2/2016 złożono 9 wniosków.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Lista złożonych wniosków – nabór -2/2016.pdf

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 07 grudnia 2016 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13