Zakończenie naboru wniosków Nr 3/2016 na Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

O godz. 15.00 w dniu 22 listopada br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 3/2016 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” na:

Przedsięwzięcie 2.1.1

Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

oraz

Przedsięwzięcie 2.1.2

Budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 800 000,00 zł

W ramach naboru Nr 3/2016 złożono  3 wnioski.

W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Lista złożonych wniosków – nabór 3/2016.pdf

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 07 grudnia 2016 roku o godz. 11.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13