Uroczyste podsumowanie projektu: Wiek to nie bariera – międzypokoleniowe spotkania z aktywnością

Powiększ obraz

25 listopada br. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie odbyło się podsumowanie projektu „Wiek to nie bariera – międzypokoleniowe spotkania z aktywnością” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy oraz dzieci i młodzież – uczestnicy projektu. Swoją obecnością zaszczycili nas także: Burmistrz Kłodawy – Pan Robert Olejniczak, Wójt Gminy Grzegorzew – Pani Bożena Dominiak, Wójt Gminy Chodów – Pan Henryk Tomczak, Burmistrz Miasta Dąbie – Pan Tomasz Ludwicki, Wójt Gminy Olszówka – Pan Włodzimierz Fraszczyk oraz Pani Emilia Straszewska – specjalista ds. żywienia, Pan Paweł Kucharski –  specjalista chorób wewnętrznych i Skarbik Stowarzyszenia – Pan Tomasz Barański.

W trakcie spotkania miała miejsce prezentacja podsumowująca projekt oraz wystawa zdjęć wykonanych podczas realizacji poszczególnych działań. Spotkanie prowadziła Prezes Stowarzyszenia – Pani Magdalena Bawej.

Spotkanie przyczyniło się do zwiększenia integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Wpłynęło na pogłębienie wzajemnych więzów pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu. Na spotkaniu integracyjnym omówione zostały także plany w zakresie dalszych działań i przedsięwzięć, które będziemy chcieli realizować. Podczas spotkania w specjalnie wydzielonym punkcie przyjmowane były zgłoszenia chętnych osób do tworzonej Bazy Aktywnego Seniora, która wykorzystana będzie przy rekrutowaniu i aktywizowaniu seniorów w przyszłych planowanych projektach.

Uczestnicy projektu złożyli podziękowania dla Zarządu i kadry projektowej. Ofiarowali nam w podziękowaniu sprzęt biurowy – laminarkę, drukarkę i bindownicę – ku ogromnej radości pracowników biura oraz okolicznościowy grawer, na którym wyryte zostały następujące słowa:

„Podziękowanie dla LGD „Solna Dolina” za atrakcyjną, wyjątkową i wspaniałą realizację programu dla seniorów „Wiek to nie bariera – międzypokoleniowe spotkania z aktywnością” realizowanego od 16.05.2016 roku do 16.12.2016 roku.
Serdecznie dziękujemy – uczestnicy projektu”

Te wyjątkowo ciepłe słowa są dla naszego zespołu inspiracją do podejmowania kolejnych działań na rzecz naszych mieszkańców, w tym seniorów i świadczą o tym, jak bardzo są one potrzebne i jak wiele radości sprawiają ich uczestnikom.

Po części oficjalnej seniorzy i młodzież do późnych godzin wieczornych bawili się wspólnie przy akompaniamencie zespołu biesiadnego, który  towarzyszył  zabawie integracyjnej.