Szkolenie pracowników z zakresu ewaluacji i monitoringu

Powiększ obraz

W dniu 28 listopada br. odbyło się w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” szkolenie dla pracowników.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

  • metodologia badań ewaluacyjnych
  • metody i techniki w badaniach ewaluacyjnych z uszegółowieniem metod i technik wskazanych w załączniku do Procedury monitoringu i ewaluacji LSR na lata 2014- 2020 LGD „Solna Dolina”
  • przygotowanie narzędzi jakościowych i ilościowych – konstruowanie ankiety, kwestionariusza do wywiadu indywidualnego, kwestionariusza do wywiadu grupowego – najistotniejsze kwestie
  • kluczowe metody analizy danych opracowanie wyników badań oraz raportów z badań monitorujących i ewaluacyjnych (interpretacja wyników, wnioski i zalecenia).

W szkoleniu wzięli udział wszyscy pracownicy biura.