Zakończyliśmy cykl spotkań dla potencjalnych Wnioskodawców

Powiększ obraz

W dniach: 24, 25, 26, 27 i 28 kwietnia br. odbyły się na terenie gmin: Chodów, Dąbie, Olszówka, Grzegorzew, Przedecz i Kłodawa spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące zasad  opracowywania wniosków na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2020.

W spotkaniach udział wzięli zarówno przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem prowadzonej działalności jak i osoby chcące podjąć działalność gospodarczą, w tym osoby pochodzące z grup defaworyzowanych, a także organizacje pozarządowe i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zainteresowane pozyskaniem środków na realizację zadań w ramach projektu\ów grantowych.

Na spotkaniach omówione zostały główne zasady wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy, Biznesplanu oraz Wniosku o powierzenie grantu.