Zapraszamy do udziału w Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna

Zarząd Stowarzyszenia „Solna Dolina” zaprasza: twórców ludowych, organizacje pozarządowe, sołectwa oraz wszystkich aktywnych mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”, do czynnego uczestnictwa w JARMARKU LOKALNEGO PRODUKTU, PARTNERSTWA i DOBRYCH PRAKTYK – SILNA SOLNA i prezentacji swojego dorobku artystycznego, a także zaprezentowania tradycyjnych potraw.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Dodatkowo dla osób chcących zaprezentować podczas Jarmarku tradycyjne potrawy załączamy wzór porozumienia.

Plakat informacyjny

Wzór porozumienia