Szanowni Państwo,

Początek 2024 roku dla Stowarzyszenia „Solna Dolina” rozpoczął się wyjątkowo optymistycznie.

W restauracji „Milka” w Kole w dniu 9 stycznia 2024 roku, reprezentowane przez Prezes Magdalenę Bawej oraz Wiceprezes Magdalenę Fabiniak Stowarzyszenie „Solna Dolina”, podpisało z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego „Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027”. Podpisana umowa zapewnia środki finansowe na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju jak również na koszty zarządzania na łączną sumę 2 557 500 €!

Umowa ramowa przewiduje finansowanie przedsięwzięć w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PSWPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027(FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus(EFS+).

Drugą umowę Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z zaprzyjaźnioną z nami grupą – Stowarzyszeniem „Wielkopolska Wschodnia”.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu Panu Wicemarszałkowi – Krzysztofowi Grabowskiemu, Pani Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Izabeli Mroczek, Panu Czesławowi Cieślakowi – Radnemu Województwa Wielkopolskiego, Pani Małgorzacie Blok – Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, a także staroście konińskiemu, burmistrzom, wójtom, członkom rad miejskich i rad gmin na czele z przewodniczącymi, sołtysom, członkom organów LGD „Solna Dolina”, a także lokalnym Liderkom i Liderom. To dla nas niezwykle cenne, że w tak ważnym dla naszego stowarzyszenia dniu były z nami osoby, które wspierają wdrażanie oddolnych inicjatyw i przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału.

Rozpoczynający się nowy okres programowania to duże wyzwanie, ale też duże możliwości rozwojowe dla naszego obszaru. Wierzymy jednak, że dzięki współpracy, otwartości i zaangażowaniu uda nam się zrealizować zaplanowane w lokalnej strategii zamierzenia.