Badania ankietowe – nowa lokalna strategia rozwoju

W związku z trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” na lata 2023–2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o jej współtworzenie.

W załączeniu ankieta, dzięki której możliwe będzie określenie silnych i słabych stron występujących na obszarze, który objęty zostanie lokalną strategią. Wyniki ankiet pomogą także w określeniu kluczowych kierunków rozwoju.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i aktywnego włączania się w proces tworzenia lsr.