Badanie ankietowe dotyczące informowania i promocji LGD „Solna Dolina” oraz jakości stosowanych kryteriów wyboru

W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania trafności doboru sposobu promocji, aktywizacji i prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD oraz ankiety dotyczącej jakości stosowanych kryteriów wyboru.
Wyniki ankiety posłużą do oceny skuteczności promocji LGD, w tym zbadaniu trafności doboru sposobu promocji i prezentowania informacji oraz wdrażanych działań, w tym skuteczności aktywizacji społeczności lokalnej w ramach LSR i zainteresowania współpracą z LGD „Solna Dolina”.
Ankiety są anonimowe.

Ankieta ewaluacyjna _ trafność doboru sposobu promocji, aktywizacji i prezentowania informacji

Link do ankiety _ jakość stosowanych kryteriów wyboru