Już wkrótce kolejne nabory wniosków

Szanowni Państwo,

w związku z popisaniem aneksu do Umowy ramowej na zwiększenie środków budżetu LSR w ramach działania 19.2 o kwotę 424 000 euro informujemy, iż od 15 lutego do 28 lutego 2022 roku, będą ogłaszane nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego termin ten może ulec zmianie.

Nabory wniosków będą dotyczyły zakresów:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 344 140,30 euro (1 376 561,20 PLN)
  2. Rozwój działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 75 421,91 euro (301 687,64 PLN)

Zapraszamy na indywidualne doradztwo w biurze LGD „Solna Dolina” po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr telefonu 603 994 142).