Już w styczniu nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej – zapraszamy na konsultacje

Szanowni Państwo,

w związku z popisaniem aneksu do Umowy ramowej na zwiększenie środków budżetu LSR w ramach działania 19.2 o kwotę 424 000 euro informujemy, iż w drugiej połowie stycznia 2022 roku, będą ogłaszane nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Nabory wniosków będą dotyczyły zakresów:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków ok. 423 925 euro (ok. 1 695 700 PLN)
  2. Rozwój działalności gospodarczej – limit dostępnych środków ok. 75 000 euro (ok. 300 000 PLN)

Zapraszamy na indywidualne doradztwo w biurze LGD „Solna Dolina”, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr telefonu 603 994 142).