Aneks do Umowy ramowej na zwiększenie środków budżetu LSR podpisany

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Prezes Stowarzyszenia „Solna Dolina” p. Magdalena Bawej i wiceprezes p. Magdalena Fabiniak podpisały z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego p. Krzysztofem Grabowskim aneks do Umowy ramowej na zwiększenie środków budżetu LSR w ramach działania 19.2 o kwotę 424 000 euro oraz działania 19.4 o kwotę 50 880 euro.