XXXVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 18 października 2021 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XXXVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

Podczas obrad dokonano uzupełniającego wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”. Nowym Członkiem Zarządu został p. Piotr Bednarkiewicz.

Prezes Zarządu – p. Magdalena Bawej przedstawiła zebranym informację o przyjętej przez Zarząd aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina”, będącej wynikiem zwiększenia budżetu.

Poniżej Uchwała w sprawie uzupełniającego wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” oraz protokół.