Zaproszenie na XXXVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XXXVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 18 października 2021 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego zostanie zachowany obowiązujący dystans społeczny oraz zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.

Prosimy również o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Podjęcie uchwały nr 4(115)/2021 w sprawie uzupełniającego wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
  6. Podanie do wiadomości informacji o przyjętej przez Zarząd aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina”, będącej wynikiem zwiększenia budżetu.
  7. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków.

W załączeniu projekt Uchwały.