Kolejne nabory wniosków już we wrześniu

Powiększ obraz

Informujemy, że w II połowie września 2017 roku planujemy ogłosić kolejne nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Termin ten możne ulec zmianie w przypadku braku jego akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Nabór wniosków przeprowadzany będzie w zakresie:

 • Podejmowania działalności gospodarczej – limit dostępnych środków – 480 000 zł
 • Rozwijanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków – 250 000 zł (limit ten może wzrosnąć po uzyskaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informacji o dostępnych środkach)
 • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – limit dostępnych środków – 1 070 000 zł

Przypominamy, że każdy z Wnioskodawców musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR (formularze wniosku poniżej)

Poniżej formularze wniosków obowiązujące na dzień 13 lipca 2017 roku :

I – dla osób rozwijających działalność gospodarczą oraz podmiotów składających wnioski na budowę lub przebudowę  ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

II – dla osób podejmujących działalność gospodarczą

W załączeniu także link do wniosków o nadanie numeru identyfikacyjnego.

Uwaga!  – Formularze wniosków mogą ulec zmianie do dnia ogłoszenia naboru. 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r. – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

 Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r. – otwórz

Poniżej zamieszczamy link do strony ARiMR, na której znajdują się formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Wnioski należy złożyć w Biurze powiatowym ARiMR w Kole ul. Kolejowa 13

Formularze wniosku