Konsultacje społeczne w zakresie ustalenia kryteriów wyboru

Szanowni Państwo,

zgodnie z Procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany Nr 03/2015 rozpoczynamy społeczne konsultacje mające na celu ustalenie lokalnych kryteriów wyboru dla zadań grantowych w zakresie przygotowania koncepcji Smart Villages.

W załączeniu projekt kryteriów opracowanych zgodnie z Wytycznymi nr 11/2/2022 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz formularz uwag do zaproponowanych kryteriów.

Prosimy o zgłaszanie swoich uwag osobiście (biuro stowarzyszenia: ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa) lub mailowo (solnadolina@wp.pl) do dnia 22 sierpnia 2022 roku do godz. 10:00.

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące lokalnych kryteriów wyboru dla zadań grantowych w zakresie przygotowania koncepcji Smart Villages, które odbędzie się w dniu 18.08.2022 roku o godz. 10:00 w biurze stowarzyszenia: ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa.