Nagroda Głosu Wielkopolskiego dla Naszej Lokalnej Grupy Działania

Powiększ obraz

25 września 2016 r. podczas targów Smaki Regionów na MTP w Poznaniu z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego oraz Leszka Waligóry Zastępcy Redaktora Naczelnego „Głosu Wielkopolskiego” – p Tomasz Ludwicki – Burmistrz Miasta Dąbie odebrał w imieniu Solnej Doliny nagrodę za zajecie III miejsca w Plebiscycie na najaktywniejszą Lokalną Grupę w Wielkopolsce w 2016 r.
Serdecznie dziękujemy naszym mieszkańcom za udzielone wsparcie i oddanie na nas głosu. To dzięki Państwa zaangażowaniu otrzymaliśmy voucher na artykuły firmy TOMA o wartości 1000 złotych ufundowany przez „Głos Wielkopolski” oraz kampanię reklamową na łamach „Głosu Wielkopolskiego” o wartości 1230 złotych.