„Od kałamarza do komputera” – rekrutacja na warsztaty