“Od kałamarza do komputera” – rekrutacja na warsztaty