Zakończyliśmy cykl spotkań dla potencjalnych Wnioskodawców

W dniach: 9, 10, 11 i 13 kwietnia br. odbyły się na terenie gmin: Chodów, Dąbie, Olszówka, Grzegorzew, Przedecz i Kłodawa spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące zasad opracowywania wniosków na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2020.

W spotkaniach udział wzięli zarówno przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem prowadzonej działalności jak i osoby chcące podjąć działalność gospodarczą, w tym osoby pochodzące z grup defaworyzowanych, a także organizacje pozarządowe i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.  Na spotkaniach omówione zostały główne zasady wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy oraz Biznesplanu.

Mamy nadzieję, że uzyskane podczas spotkań informacje przyczynią się do zwiększenia jakości składanych wniosków.