Posiedzenie Członków Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Powiększ obraz

W dniu 13 lutego obyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ” Solna Dolina”, podczas którego przyjęto nowego członka.

Ponadto członkowie Zarządu zapoznali się z „Raportem z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” przygotowanym przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji oraz zawartymi w nim rekomendacjami w zakresie aktualizacji LSR.  Zarząd pozytywnie zaopiniował proponowane zmiany i zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 04/2015 rozpocznie proces konsultacyjny w tym zakresie.

Do Zarządu wpłynął także wniosek Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”  o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji z propozycją nowych zapisów niektórych kryteriów. Zgodnie z Procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany nr 03/2015 wkrótce rozpoczniemy konsultacje społeczne. Konsultacje te uwzględniały będą proces zgłaszania propozycji oraz ich analizy.