Konsultacja zmian lokalnych kryteriów wyboru

Powiększ obraz
Zgodnie z Procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany nr 03/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku rozpoczynamy proces konsultacji dotyczący zmiany lokalnych kryteriów wyboru.

Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina”, która zgodnie z § 21 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma prawo występowania z inicjatywą w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania, złożyła wniosek o ich zmianę. Członkowie Rady po Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów: 1/2016 – „Podejmowanie działalności gospodarczej”, 2/2016 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”, 3/2016 – „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” oraz szkoleniu z zakresu „Jakości i skuteczności kryteriów oceny i wyboru operacji” wnioskują o dokonanie zmian:

  1. lokalnych kryteriów wyboru – podejmowanie działalności gospodarczej – premia,
  2. lokalnych kryteriów wyboru – rozwijanie działalności gospodarczej,
  3. lokalnych kryteriów wyboru –  > 50 000zł
  4. lokalnych kryteriów wyboru – granty

W związku z powyższym prezentujemy proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem do konsultacji.

Prosimy Państwa o zgłaszanie swoich uwag do dnia 3 marca 2017 roku osobiście w biurze Stowarzyszenia: Kłodawa, ul. Kościelna 5/15, telefonicznie pod nr telefonu: 603 994 142 lub mailowo: solnadolina@wp.pl

Zgłaszane uwagi oraz wnioski z konsultacji poddane zostają analizie pod kątem ich przyjęcia bądź odrzucenia.

Poniżej propozycje zmian wraz z uzasadnieniem.

Propozycja kryteriów_podejmowanie-dzialalności_1z.pdf

Propozycja kryteriów_rozwijanie-działalności_-1z.pdf

Propozycja kryteriów_duże_-1z.pdf

Propozycja kryteriów-1z_Granty.pdf