Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Na posiedzeniu w dniu 06 kwietnia 2022 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała weryfikacji wyników dokonanej w dniu 22 marca 2022 roku oceny wniosków wobec wniesionego protestu dot. operacji pn. „Rozwój firmy Trans-Plast”, złożonej przez TRANS-PLAST Tomasz Ostruszka Jacek Bombała Spółka Cywilna (Indywidualne oznaczenie sprawy: SD-18/2022/4) w ramach naboru nr 18/2022 zakończonego w dniu 28 lutego 2022 roku, ogłoszonego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W wyniku uwzględnienia protestu Rada dokonała aktualizacji listy operacji wybranych w ramach naboru nr 18/2022 zakończonego w dniu 28 lutego 2022 roku.

W załączeniu zaktualizowana lista operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia.